• Economía Legal

Com treballem

Filosofia

Economia legal ha creat un nou concepte d'assessoria d'empresa i/o gestoria, amb la filosofia de disminuir costos que no generen valor i l'assessor del client. El descens de costos s'aconsegueix mitjançant el concepte: "com més facis en la teva empresa menys és l'import d'assessoria". El perquè es basa en que l'empresa amb els mitjans humans mitjans humans i informàtics pot realitzar una part important dels treballs d'assessoria que no requereixen la qualificació d'un assessor, però sempre amb el seguiment i control per part del assessoria.

Els resultats que tenim vénen donats per l'empresa té més informació i control dels seus documents i dades per a la presa de decisions. Optimitzi els seus recursos augmentant la seva productivitat i l'estalvi aconseguit no pot utilitzar en altres necessitats de l'empresa.

La col·laboració entre els diferents clients d'assessoria facilitant contactes i sent nexe d'unió economia legal, entre un grup d'empresaris que ens ajudem els uns als altres.