• Economía Legal

‹ Tornar

Assessorament a les persones encarregades en la seva empresa de la comptabilitat i la seva correcta aplicació del pla real comptable i la seva correlació amb la legislació fiscal, i tractament comptable de les empreses que no tinguin recursos humans per a aquesta funció que la realitzarà ECONOMIALEGAL (comptabilitzem per vostè) .

Amb el nostre suport a la seva comptabilitat podem proporcionar-li els següents serveis:

 • COMPTABILITAT COSTOS
 • GESTIÓ FINANCERA
 • Estudi dels marges bruts i nets de l'activitat
 • Estudi de viabilitat de l'empresa
 • Anàlisi de despeses sobre ingressos
 • Auditoria interna i externa
 • Assessorament extern a la seva comptabilitat
 • Introducció de seients
 • Preparació dels estats econòmics, patrimonials i financers de la seva empresa.
 • Anàlisi empresarial
 • Assessorament de les accions a seguir amb els resultats obtinguts

+ Informació d'aquest servei